Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Διοικητικό Συμβούλιο

“Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ”

“Διευθυντής Τμήματος Λιπασμάτων στην εταιρεία ΑΛΦΑ”

Δημήτρης Ρουσσέας

Αντιπρόεδρος Α'

“Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Eurochem Agro Hellas SA ”

Γιάννης Βεβελάκης

Αντιπρόεδρος Β'

“Εμπορικός Διευθυντής στην εταιρεία Yara Ελλάς Α.Ε.”

“Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΓΕΩ.Λ.ΙΧ ΕΠΕ”

“Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΕΡ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.”

“Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρία Medilco Hellas A.E.”

“Μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΖΙΚΟ ΑΕ”

“Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία Χρήστος Μέγκλας ΑΒΕΕ”

“Επικεφαλής για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια στην εταιρεία COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ”

“Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΤΕΟFERT AE”

“Διευθύνων Σύμβουλος της Arysta Lifescience Hellas AE και Γενικός Διευθυντής της Arysta Lifescience Ν.Ευρώπης”

“Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)”

“Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας “Ελλαγρολίπ ΑΕΒΕ” ”