Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Διοικητικό Συμβούλιο

“Ο Νικόλαος Κουτσούγερας είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ”

“Ο Δημήτρης Ρουσσέας είναι Διευθυντής Τμήματος Λιπασμάτων στην εταιρεία ΑΛΦΑ”

Δημήτρης Ρουσσέας

Αντιπρόεδρος Α'

“Ο Γιάννης Βεβελάκης είναι Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Eurochem Agro Hellas SA ”

Γιάννης Βεβελάκης

Αντιπρόεδρος Β'

“Ο Νίκος Κυριακίδης είναι Εμπορικός Διευθυντής στην εταιρεία Yara Ελλάς Α.Ε.”

“Ο Παναγιώτης Παντελής είναι Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΓΕΩ.Λ.ΙΧ ΕΠΕ”

“Ο Ιωάννης Βασιλόπουλος είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΕΡ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.”

“Η Ήλια Γάγγου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρία Medilco Hellas A.E.”

“Ο Πάνος Κοντός είναι μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΖΙΚΟ ΑΕ”

“Ο Χρήστος Μέγκλας είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία Χρήστος Μέγκλας ΑΒΕΕ”

“Ο Γιώργος Μητσόπουλος είναι Επικεφαλής για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια στην εταιρεία COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ”

“Ο Κώστας Παπασωτηρίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Arysta Lifescience Hellas AE και Γενικός Διευθυντής της Arysta Lifescience Ν.Ευρώπης”

“Ο Κώστας Παπασωτηρίου είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Arysta Lifescience Hellas AE και Γενικός Διευθυντής της Arysta Lifescience Ν.Ευρώπης”

“Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)”

“Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας “Ελλαγρολίπ ΑΕΒΕ” ”