Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Βούρβαχη 16 - 11743 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Εγγραφή στο Σύνδεσμο

member cardΔικαίωμα εγγραφής

Τακτικά μέλη : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ελλάδα στην παραγωγή ή/και εμπορία λιπασμάτων, προϊόντων θρέψης, φυτοχωμάτων και συναφών ειδών και κατέχουν Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Β’ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ

Συνδεδεμένα Μέλη: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ενεργά στη Χώρα σε τομείς που άπτονται στο σκοπό του Σ.Π.Ε.Λ. Ως συνδεδεμένα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι κάτοχοι Αδείας Εμπορίας Λιπασμάτων Τύπου Α’ του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ, σωματεία/σύνδεσμοι, ερευνητικά και επιστημονικά ιδρύματα, ινστιτούτα και οργανισμοί κτλ.

Διαδικασία εγγραφής

  1. Υποβολή έντυπης έγγραφης Αίτησης-Δήλωσης και νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψηφίου μέλους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΕΛ
  2. Έγγραφη απόφαση του ΔΣ του ΣΠΕΛ για την έγκριση ή μη της αίτησης εγγραφής του υποψήφιου μέλους
  3. Καταβολή ετήσιας συνδρομής

Οφέλη των Μελών

Τα Μέλη του Συνδέσμου :

  • συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του Συνδέσμου
  • ενημερώνονται για τις εξελίξεις του κλάδου σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και καινοτόμων δράσεων, καθώς και τις νέες ερευνητικές δραστηριότητες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας
  • λαμβάνουν πληροφόρηση για στοιχεία κατανάλωσης λιπασμάτων
  • συμμετέχουν σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας στον τομέα των λιπασμάτων, φυτοχωμάτων και συναφών ειδών
  • συμμετέχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης, συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια που οργανώνονται από το Σύνδεσμο
  • συνεργάζονται με τους φορείς - υπεύθυνους για τις εγκρίσεις των προϊόντων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο