Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον επιστημονικό, επιχειρηματικό και διεθνή χώρο παρουσίασαν τις θέσεις τους για τα ζητήματα των σύγχρονων αγροδιατροφικών αναγκών και των νέων τεχνολογιών και προϊόντων στα γεωργικά εφόδια.

Περισσότερα...

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο Τιτάνια Ημερίδα των Συνδέσμων Προϊόντων Θρέψης και Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), Πολλαπλασιαστικού υλικού (ΣΕΠΥ) και Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) με τίτλο «Η Συμβολή των εισροών στον Αγροδιατροφικό τομέα». 

Περισσότερα...

Oι σύνδεσμοι ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ και ΕΣΥΦ στις 15 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο Τιτάνια στην αίθουσα Απόλλων και ώρα 9.00πμ-14.00 διοργανώνουν Ημερίδα που πραγματεύεται τη συμβολή των εισροών στον αγροδιατροφικό τομέα, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της γεωργίας.

Περισσότερα...