Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΕΛ στην Αgrotica 2016

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του ΣΠΕΛ «Λίπασμα, η Τροφή της Τροφής μας», το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016, στα πλαίσια της Agrotica 2016. Το συνεδριακό κέντρο ήταν ασφυκτικά γεμάτο από εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, των εταιρειών παραγωγής και/η εμπορίας λιπασμάτων, αλλά και όλου του επιχειρηματικού κόσμου. Επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από τραπεζικά ιδρύματα, από τον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, από εκπροσώπους των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, των συνεταιρισμών, παραγωγούς και φοιτητές.


Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Γεν. Γραμματέας του ΥΠΠΑΤ κ. Στουπής, ο Καθηγητής Γ.Ν. Σκαράκης, Κοσμήτορας της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών & Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και η κ. Ναζίδου από την Εθνική Τράπεζα.
Στα πλαίσια των ομιλιών αναπτύχθηκε σπονδυλωτά η σημασία και οι πρακτικές της ορθολογικής λίπανσης, καθώς και οι νέες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κλάδος των λιπασμάτων και προϊόντων θρέψης φυτών στη νέα εποχή των αγροεφοδίων. Επίσης αναπτύχθηκε η στρατηγική της ορθολογικής διαχείρισης των φωσφορικών λιπασμάτων ενάντια στη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφόρου και αναλύθηκαν οι ευρωπαϊκές εξελίξεις στην γεωργία και στην βιομηχανία λιπασμάτων.

 JG37375 3
Σύμφωνα με τον Ν. Μπαρμπαγιάννης- Καθηγητής Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ   «Η αειφορική διαχείριση των γεωργικών οικοσυστημάτων επιβάλλει την εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε ικανοποιητικές αποδόσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της υγείας του παραγωγού και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό ρόλο έχει η ορθολογική χρήση των λιπασμάτων η οποία πρέπει να στηρίζεται στην: α) εκτίμηση της απαιτούμενης ποσότητας θρεπτικών στοιχείων για την κάλυψη του στόχου παραγωγής: ΠΟΣΟ, β) επιλογή του καλληλότερου για τις απαιτήσεις της καλλιέργειας λιπάσματος και τις ιδιότητες του εδάφους: ΠΟΙΟ, γ) εφαρμογή των λιπασμάτων εκείνη την εποχή που παρατηρείται ο μεγαλύτερος ρυθμός αύξησης και ανάπτυξης ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις της καλλιέργειας: ΠΟΤΕ, και δ) μέθοδο εφαρμογής στο έδαφος ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των θρεπτικών και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες: ΠΩΣ». Καταλήγοντας ο κ. Μπαρμαγιάννης επισήμανε ότι «Είναι προφανές ότι η απάντηση στο ΠΟΣΟ, ΠΟΙΟ, ΠΟΤΕ και ΠΩΣ δεν τόσο απλή όσο οι λέξεις υποδηλώνουν και οι καλλιεργητές χρειάζονται ουσιαστική επιστημονική στήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ώστε να εξασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση των γεωργικών οικοσυστημάτων.»
Στη συνέχεια ο Αν. Καθηγητής του ΓΠΑ κ. Κ. Οιχαλιώτης ανέλυσε το ρόλο των λιπάνσεων στη νέα εποχή των αγροεφοδίων. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «Ο κανονισμός EC 2003/2003 που αφορά στο κανονιστικό πλαίσιο για τα λιπάσματα βρίσκεται υπό πλήρη αναθεώρηση. Ο νέος κανονισμός θα συμπεριλαμβάνει προδιαγραφές για οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά και η «μεγάλη» συζήτηση αφορά στο αν θα συμπεριλαμβάνει βιοδιεγέρτες (θεωρείται σήμερα σχεδόν δεδομένο), και κυρίως ποιες κατηγορίες βιοδιεγερτών και με ποιες προδιαγραφές» Σύμφωνα με την ομιλία του τόνισε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες τόσο σε τεχνολογικό/ερευνητικό επίπεδο, όσο και σε βιομηχανικό/επιχειρηματικό και οι συγκρούσεις συμφερόντων εμφανείς. Τα κανονιστικά πλαίσια της συμμετοχικής, αλλά αργής και γραφειοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Ο Στόχος είναι εύκολο να προσδιοριστεί αλλά δύσκολο να επιτευχθεί διότι πρέπει να συμβιβάσει αντιφατικές προτεραιότητες όπως α) την ανάγκη ταχείας μεταφοράς καινοτομίας από την εφαρμοσμένη έρευνα στον αγρό και τις πολλαπλές επιλογές για τον παραγωγό ή τον διαχειριστή γεωργικών και φυσικών οικοσυστημάτων β) Την αποφυγή κυκλοφορίας «άχρηστων» ή με παραπλανητικές αξιώσεις προϊόντων γ) Τις ασφαλείς προδιαγραφές για τον παραγωγό, τον καταναλωτή και το περιβάλλον δ) Την αποφυγή απώλειας θέσεων εργασίας που δεν υποκαθίστανται από άλλες και ε) Και όλα αυτά σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, στο οποίο φαίνεται πως πρέπει να συνηθίσουμε πλέον να ζούμε.»
Αντίστοιχα, ο Δ. Γασπαράτος- Λέκτορας Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ παρουσίασε τη στρατηγική της ορθολογικής διαχείρισης των φωσφορικών λιπασμάτων ενάντια στη μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων φωσφόρου. Στην ομιλία του πρόβαλε ότι «Η μη αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων και η έντονη περιβαλλοντική υποβάθμιση σε συνδυασμό με την συνεχόμενη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού ο οποίος το 2050 θα αγγίξει τα 9,7 δις, εμφανίζονται ανάμεσα στις κορυφαίες προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα η ανθρωπότητα. Η παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί ταχύτερα από τον παγκόσμιο πληθυσμό, λόγω των σημαντικών αλλαγών στη διατροφή του ανθρώπου (αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κρέατος) και την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αυτή η πρόκληση μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω σημαντικών βελτιώσεων στην παραγωγικότητα της γεωργίας και στην αποτελεσματικότητα της χρήσης των φωσφορικών λιπασμάτων. Επίσης πρότεινε πρακτικές διαχείρισης του φωσφόρου  σ΄ έναν κόσμο που αλλάζει τονίζοντας ότι «Η στρατηγική της ορθολογικής διαχείρισης των φωσφορικών λιπασμάτων έχει διττό στόχο: την βελτίωση της έλλειψης του στοιχείου στο έδαφος και την αποφυγή των απωλειών του προς τους υδάτινους πόρους και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί  μέσα από συγκεκριμένα μέτρα»

Ο κ. Ε. Παναγιωτόπουλος Ανώτερος Πολιτικός Σύμβουλος του Fertilizers Europe ανέφερε ότι «Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία λιπασμάτων απασχολεί περίπου 95.000 άτομα σε περισσότερες από 120 μονάδες παραγωγής με ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 13 δις ευρώ. Σε μια συνεχή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής, η βιομηχανία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 1 δις ευρώ». Παρουσίασε όλες τις ευρωπαϊκές τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας των λιπασμάτων και κατέληξε ότι «Η εμπειρία των τελευταίων δέκα ετών έχει δείξει ότι η επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Ήδη σε μεγάλο βαθμό είναι εξαρτώμενη από εισαγωγές για τον ενεργειακό εφοδιασμό της, η ΕΕ δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να είναι εξίσου εξαρτώμενη για τον εφοδιασμό της και σε τρόφιμα. Η παραγωγή τροφίμων, και πιο συγκεκριμένα η μεγαλύτερη αυτοδυναμία της Ευρώπης στην παραγωγή τροφίμων, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε νέας πολιτικής. Όλα τα κίνητρα θα πρέπει να σχεδιαστούν για να υποστηρίζουν τα θετικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα. Η γεωργία όπως και η βιομηχανία, με τις παγκόσμιας κλάσης δεξιότητές τους, μπορούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το μοναδικής φύσης πλεονέκτημα τους που είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλού επιπέδου».

 JG37379
Την Ημερίδα έκλεισε ο κ. Βεβελάκης από το ΣΠΕΛ όπου συνοψίζοντας ανάφερε το βασικό ρόλο των εταιρειών εμπορίας και παραγωγής λιπασμάτων και τη συμμετοχή του κλάδου στις εξελίξεις. Η Ημερίδα αφιερώθηκε στον αείμνηστο Καθηγητή της Εδαφολογίας και Επιστημονικό Σύμβουλο του ΣΠΕΛ, Δημήτρη Αναλογίδη, και διανεμήθηκε βιβλίο πρακτικών σε όλους τους παραβρισκόμενους.


Χορηγοί στην Ημερίδα του ΣΠΕΛ ήταν η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ και οι εταιρείες AΛΦΑ, ΓΑΒΡΙΗΛ, ΓΕΩ.Λ.ΙΧ, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ΖΙΚΟ, ΣΟΥΛΦΟΥΡ ΕΛΛΑΣ, ΦΥΤΟΦΡΕΠΤΙΚΗ, AGROLA, COMPO, EUROCHEM AGRO, K+S, TEOFERT, YARA.

Χορηγός επικοινωνίας της Ημερίδας ήταν η AGRENDA και AGRONEWS.