Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Ημερολόγιο Θρέψης ΣΠΕΛ / Άνοιξη 2020

Όλο αυτό το διάστημα και παρά το δυσχερές περιβάλλον που επικρατεί, εξασφαλίστηκε η συνέχεια της γεωργικής παραγωγής. Για άλλη μια φορά όλοι οι κρίκοι της αγροδιατροφικής αλυσίδας συντονίστηκαν και λειτούργησαν για να παραμείνει ζωντανή η γεωργία και να συνεχίσει απρόσκοπτα η τροφοδοσία της Ελληνικής αγοράς με τρόφιμα.
Η Τεχνική Ομάδα Θρέψης του ΣΠΕΛ, δημοσίευσε το Ημερολόγιο Θρέψης - Άνοιξη 2020, δίνοντας γενικές κατευθύνσεις για τις ανάγκες θρέψης του βαμβακιού, του καλαμποκιού, της μηλιάς, της ροδακινιάς, της ακτινιδιάς, της φιστικιάς και της πορτοκαλιάς.
Oμάδα Σύνταξης: Δρ. Γιαννακοπούλου Φ., Δρόλιας Δ., Λάσκος Β., Μυτιλέκας Ν., Τσουκανάς Β.
 
cotton field shutterstock 1165410511ΒΑΜΒΑΚΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η λίπανση του βαμβακιού είναι ένας από τους κυριότερους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων και την ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων της καλλιέργειας.
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η λίπανση του βαμβακιού είναι αναγκαία να ορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, την καλλιεργούμενη ποικιλία, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, το μήκος της βλαστικής περιόδου, καθώς και την ποσότητα και την ποιότητα του νερού.
Η γενική προτεινόμενη λίπανση του βαμβακιού για παραγωγή 400 κιλών/στρέμμα είναι: άζωτο (Ν) 10-18 κιλά/στρέμμα, φώσφορο (Ρ2Ο5) 6-8κιλά/στρέμμα και κάλιο (K2O) 6-8 κιλά/στρέμμα.
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Στη βασική λίπανση χορηγούνται στα αρχικά στάδια της καλλιέργειας τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις  για τη σωστή εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι και να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ποιοτική παραγωγή.
Η βασική λίπανση του βαμβακιού πραγματοποιείται λίγο πριν ή κατά τη σπορά (στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται σπαρτική με λιπασματοδιανομέα).
Στη βασική λίπανση χορηγείται το 1/3-1/2 της απαιτούμενης ποσότητας αζώτου, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα εφαρμόζεται επιφανειακά, πριν την εμφάνιση χτενιών και ανθέων.
Γενικά ο ρυθμός απορρόφησης του αζώτου είναι αυξημένος από την άνθηση και κυρίως κατά το στάδιο γεμίσματος των καρυδιών.
Στη βασική λίπανση εφαρμόζονται, συνήθως, όλες οι απαιτούμενες μονάδες φωσφόρου και καλίου.
Κατά το στάδιο του νεαρού φυτού, πριν την εμφάνιση των χτενιών, το βαμβάκι απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ), καλίου (Κ), ασβεστίου (Ca) και μαγνησίου (Mg). Καθώς το φυτό εισέρχεται στο στάδιο της εμφάνισης χτενιών, καθώς και στα επόμενα στάδια οι απαιτήσεις θρέψης της καλλιέργειας στα παραπάνω θρεπτικά στοιχεία αυξάνονται και μεγιστοποιούνται κατά το στάδιο της καρποφορίας. Ο σίδηρος (Fe), ο ψευδάργυρος (Ζη), ο χαλκός (Cu), το βόριο (Β), το μαγγάνιο (Mn), το κοβάλτιο (Co) και το μολυβδαίνιο (Μο) είναι απαραίτητα σε μικρότερες ποσότητες για τη βέλτιστη ανάπτυξη της καλλιέργειας.
 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το άζωτο έχει επίδραση σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του βαμβακιού, γιατί συμβάλει στη βλαστική ανάπτυξη του φυτού, στην αύξηση του αριθμού των πλάγιων διακλαδώσεων, των χτενιών και των λουλουδιών, καθώς και στην αύξηση του αριθμού, του βάρους και του μεγέθους του καρυδιού, ενώ παράλληλα αυξάνει το βάρος του σπόρου.
Ο φώσφορος ευνοεί την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την πρωίμιση της παραγωγής.
Το κάλιο αυξάνει τις αποδόσεις, ενισχύει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των ινών (μήκος, αντοχή, ομοιογένεια) και αυξάνει την περιεκτικότητα του σπόρου σε λάδι.
Τα δευτερεύοντα στοιχεία και τα ιχνοστοιχεία ενισχύουν τη γονιμότητα του εδάφους και στηρίζουν καλύτερα τις λειτουργίες των φυτών.   
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπιλάλης Δ., Παπαστυλιανού Π., Τραυλός Ηλ., 2019, Γεωργία Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Εκδ. Πεδίο.
Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2020.
 
maize losses climate extremes marima adobestock 25924532ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το καλαμπόκι εξαιτίας της υψηλής παραγωγικότητάς του σε βιομάζα και καρπό, χρειάζεται επάρκεια θρεπτικών στοιχείων με σκοπό να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενες υψηλές αποδόσεις παραγωγής της χώρας μας. Η ορθολογική λίπανση του καλαμποκιού είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της γονιμότητας των εδαφών, την αύξηση των αποδόσεων και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας λιπάσματος είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται με βάση τις εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα θρεπτικών στο έδαφος, το είδος της προηγούμενης καλλιέργειας, τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, τις συνολικές απαιτήσεις της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία, τον τύπο και την πρωιμότητα του υβριδίου, τη χρήση της καλλιέργειας (αν προορίζεται για καρπό ή ενσίρωση), καθώς και την αναμενόμενη απόδοση της καλλιέργειας του καλαμποκιού.
Η γενική προτεινόμενη λίπανση του καλαμποκιού για παραγωγή 1-1,5 τόν/στρέμμα είναι: άζωτο (Ν)18-30 κιλά/στρέμμα, φώσφορο (Ρ2Ο5) 4-8 κιλά/στρέμμα και κάλιο (K2O) 20-25 κιλά/στρέμμα.
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ  ή ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΠΟΡΑΣ
Η βασική λίπανση εφαρμόζεται κατά τη σπορά ή μπορεί να προηγηθεί αυτής. Στόχος της είναι η βέλτιστη εγκατάσταση των φυτών, δημιουργώντας ένα πλούσιο ριζικό σύστημα, καθώς και ο εφοδιασμός των φυτών με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τη σωστή βλαστική ανάπτυξη και ανθοφορία της καλλιέργειας. Παράλληλα εξασφαλίζει τη δημιουργία αποθεμάτων σε φώσφορο και κάλιο για τα επόμενα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης.
Στη βασική λίπανση εφαρμόζεται το 1/3 ή 1/2 των συνολικών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε άζωτο και όλες οι απαραίτητες μονάδες  φωσφόρου και καλίου. Το καλαμπόκι έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θείο, μαγνήσιο, ασβέστιο, σίδηρο, ψευδάργυρο και μαγγάνιο.
Οι επιφανειακές λιπάνσεις αζώτου ξεκινούν στις 4 – 6 εβδομάδες μετά τη σπορά, όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει ύψος 50 – 60cm. Σκοπός της επιφανειακής λίπανσης είναι να καλυφθούν οι υψηλές απαιτήσεις της καλλιέργειας σε άζωτο, για αυτό και ενισχύεται η παροχή του κατά τη διάρκεια της
έντονης βλαστικής ανάπτυξης, όπου η ταχύτητα απορρόφησής του από τα φυτά είναι μεγάλη. Οι ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται επιφανειακά συμπληρώνουν το υπόλοιπο 50-70% των ετησίων αναγκών του.
Οι ανάγκες του καλαμποκιού σε άζωτο και φώσφορο είναι ιδιαίτερα υψηλές σε όλη τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου του, με αιχμή ζήτησης το στάδιο της άνθησης και το αρχικό στάδιο ωρίμανσης των σπόρων. Αντίστοιχα  στο κάλιο ο μέγιστος ρυθμός απορρόφησης παρατηρείται 2-3 εβδομάδες πριν την εμφάνιση της φόβης.
 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το άζωτο είναι το σπουδαιότερο θρεπτικό στοιχείο για το καλαμπόκι, γιατί ρυθμίζει την ανάπτυξη, την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας. Ο φώσφορος ευνοεί την άρτια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του φυτού και είναι απαραίτητος για τη φωτοσύνθεση, την αναπνοή, τη σύνθεση υδατανθράκων, την κυτταρική διαίρεση και τη μεταφορά ενέργειας. Το κάλιο απαιτείται για την ενεργοποίηση πολλών ενζύμων και συμβάλει σημαντικά στην υδατική ισορροπία των φυτών.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Μπιλάλης Δ., Παπαστυλιανού Π., Τραυλός Ηλ., 2019, Γεωργία Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Εκδ. Πεδίο.
Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2019.

how to prune a peach treeΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ορθολογική θρέψη των δέντρων της ροδακινιάς αυξάνει την απόδοση, ενισχύει την ποιότητα των ροδάκινων, επιδρά στη μείωση εκδήλωσης ανωμαλιών στη φυσιολογία των καρπών και αυξάνει τη διάρκεια της μετασυλλεκτικής ζωής τους.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα Ελληνικά εδάφη ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της ροδακινιάς σε θρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαίο να καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων, λαμβάνοντας υπόψη πάντα και την εικόνα του ίδιου του δένδρου, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των υποκειμένων.
Οι ετήσιες απαιτήσεις των κύριων θρεπτικών στοιχείων του αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ) των δέντρων της ροδακινιάς  (40 δέντρα/ στρέμμα) αλλάζουν ανάλογα με την ποικιλία, την αναμενόμενη απόδοση και το χρόνο.
Σε περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, κάποιες γενικές κατευθύνσεις είναι  οι ακόλουθες:
Η ποσότητα Αζώτου που συνιστάται να εφαρμόζεται είναι για τις:
(1) Επιτραπέζιες Ποικιλίες στις α) υπερπρώιμες 8-10 kg/στρ Ν για απόδοση 1,5 τόνοι/στρέμμα, β) πρώιμες 10-12 kg/στρ Ν για απόδοση 2 τόνοι/στρέμμα, γ) μέσης εποχής 14-17 kg/στρ Ν για απόδοση 3 τόνοι/στρέμμα, δ) όψιμες 17-20 kg/στρ Ν για απόδοση 3 τόνοι/στρέμμα και
(2) Συμπύρηνες Ποικιλίες 20-24 kg/στρ Ν για απόδοση 4 τόνοι/στρέμμα.
Αντίστοιχα συνιστάται να εφαρμόζονται στις (1) Επιτραπέζιες Ποικιλίες 6-10 kg/στρ Φωσφόρου (P2Ο5) και 10-14 kg/στρ Καλίου (Κ2Ο) και
(2) για Συμπύρηνες Ποικιλίες 8-12 kg/στρ Φωσφόρου (P2Ο5) και 14-16 kg/στρ Καλίου (Κ2Ο).
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Στην επιφανειακή λίπανση εφαρμόζεται 30-50% του αζώτου (Ν), ανάλογα με την ποσότητα αζώτου που χορηγήθηκε στη βασική λίπανση της ροδακινιάς, σε 2-3 δόσεις, συμπεριλαμβανομένης και της μετασυλλεκτικής επέμβασης. Αντίστοιχα στη βασική λίπανση εφαρμόζεται το 50-70% της συνολικής ποσότητας του αζώτου (N) που απαιτείται για τη θρέψη της καλλιέργειας. Καθοριστικής σημασίας για την καρποφορία των δένδρων είναι ο λόγος Ν/Κ στα φύλλα της ροδακινιάς, του οποίου οι βέλτιστες τιμές κυμαίνονται μεταξύ 1,50/1 και 1,70/1.
Ειδικά σε όψιμες ποικιλίες, που ο κύριος στόχος είναι η αύξηση του μεγέθους του καρπού, συνιστάται η επιφανειακή λίπανση (30-50%, της συνολικής ποσότητας αζώτου) να πραγματοποιείται κατά το στάδιο της κυτταροδιαίρεσης. Στις συμπύρηνες ποικιλίες συνιστάται η εφαρμογή
2 επιφανειακών εφαρμογών αζώτου (N), ειδικά σε δένδρα με υψηλό φορτίο: η πρώτη κατά τη διάρκεια του καρπιδίου και η δεύτερη μετά το αραίωμα, για ενίσχυση της βλάστησης.
Η προσθήκη ασβεστίου (Ca) συνιστάται νωρίς την άνοιξη με την πτώση των πετάλων, στο στάδιο της κυτταροδιαίρεσης μέχρι και τη συγκομιδή, αφού περιορίζει την ένταση των συμπτωμάτων της φυσιολογικής ανωμαλίας «καφέτιασμα της σάρκας», που εμφανίζεται κατά τη ψυχρή συντήρηση των καρπών.
Αναφορικά με το μαγνήσιο (Mg) συνιστάται η χορήγηση 4-6 μονάδων (κιλά MgO/στρέμμα), κυρίως σε όξινα εδάφη και εκεί όπου η σχέση ασβέστιο/μαγνήσιο στο έδαφος είναι πολύ υψηλή και προστίθεται με τη βασική λίπανση.
Το μαγγάνιο (Mn), αν απαιτείται, προστίθεται την περίοδο της έντονης βλάστησης την άνοιξη, είτε ενσωματώνεται στο έδαφος ή εφαρμόζεται διαφυλλικά. Αντίστοιχα σε περίπτωση που απαιτείται η προσθήκη βορίου (B), μπορεί είτε να ενσωματωθεί στο έδαφος ή να εφαρμοστεί διαφυλλικά, πριν και μετά από την άνθηση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και ανάλογα με το μέγεθος και την ηλικία του δέντρου. Ο χηλικός σίδηρος (Fe) χορηγείται νωρίς την άνοιξη σε δένδρα με ιστορικό χλώρωσης σιδήρου, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Η ανεπάρκεια ψευδαργύρου (Ζn) αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα όλων των πυρηνόκαρπων, για αυτό και συνιστάται προσθήκη Ζn προανθικά, πριν από τη διόγκωση των οφθαλμών.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ρούσσος Π., Αν. Καθηγητής Δενδροκομίας ΓΠΑ, Ροδακινιά
Σωτηρόπουλος Θ., 2015, Εγχειρίδιο Λίπανσης Οπωροφόρων  Φυλλοβόλων Δένδρων, Ροδακινιά, Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας
Αρχείο ΣΠΕΛ 1996-2020

1348563317 81444800ΜΗΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ορθολογική θρέψη των δέντρων της μηλιάς αυξάνει την απόδοση, ενισχύει την ποιότητα των μήλων, επιδρά στη μείωση εκδήλωσης ανωμαλιών στη φυσιολογία των καρπών (πικρή κηλίδωση, μικροκαρπία, μεταχρωματισμοί κτλ) και αυξάνει το χρόνο συντήρησής τους.
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στα Ελληνικά εδάφη ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της μηλιάς σε θρεπτικά στοιχεία είναι αναγκαίο να καθορίζεται με βάση τα αποτελέσματα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα  των εδαφολογικών αναλύσεων, λαμβάνοντας υπόψη πάντα και την εικόνα του ίδιου του δένδρου, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των υποκειμένων.
Μια γενική κατεύθυνση για τις ετήσιες απαιτήσεις των κύριων θρεπτικών στοιχείων αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ) των δέντρων της μηλιάς  (100 δέντρα/ στρέμμα) για την παραγωγή 3-4 τον./στρέμμα είναι: 15-20 κιλά/στρέμμα Ν, 6-15 κιλά/στρέμμα Ρ και 15-30 κιλά/στρέμμα Κ.
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Με τις επιφανειακές λιπάνσεις της μηλιάς επιδιώκουμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις της καλλιέργειας αυτής της χρονικής περιόδου σε άζωτο και ασβέστιο. Επίσης αυτή τη χρονική περίοδο πραγματοποιούνται και οι εφαρμογές ιχνοστοιχείων, όπου απαιτείται. Η ποσότητα της λίπανσης στην καλλιέργεια της μηλιάς μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία, το μήκος της ετήσιας βλάστησης, την ποικιλία και τις εδαφικές ιδιότητες.
Οι ανάγκες θρέψης της καλλιέργειας σε άζωτο αυτή τη χρονική περίοδο, δηλαδή κατά την περίοδο της ανθοφορίας, είναι οι υψηλότερες, σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας. Η εφαρμογή του αζώτου όμως πρέπει να γίνεται με βάση τις αρχές τις ορθολογικής λίπανσης, αφού υψηλότερες ποσότητες είναι πιθανό να προκαλέσουν έντονη βλάστηση, που δρα ανταγωνιστικά στην καρποφορία.
Σε συνέχεια της βασικής λίπανσης, όπου εφαρμόστηκαν 30-50% των αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο, ακολουθεί η επιφανειακή λίπανση, με 1-2 επιφανειακές εφαρμογές, με τις οποίες προστίθενται οι υπόλοιπες μονάδες αζώτου. Η πρώτη εφαρμογή αζώτου συνιστάται στο στάδιο της έντονης βλάστησης και το πολύ 10-14 μέρες μετά την πτώση πετάλων, ενώ η δεύτερη εφαρμογή στο στάδιο του καρπιδίου.
Η εξασφάλιση της επάρκειά του ασβεστίου αντιμετωπίζεται με προσθήκη ασβεστίου στα εδάφη ή/και με διαφυλικούς ψεκασμούς. Το ασβέστιο πρέπει να είναι διαθέσιμο στη μηλιά από το στάδιο του μικρού καρπιδίου, δηλαδή από νωρίς την άνοιξη με την πτώση των πετάλων μέχρι και τη συγκομιδή. Εφαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν και μετασυλλεκτικά.
Επίσης συνιστάται η εφαρμογή μαγνησίου, βορίου και ψευδαργύρου, για αποφυγή τροφοπενιών.
Με την έκπτυξη της νέας βλάστησης, σε περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί έλλειψη ψευδαργύρου (Zn) την προηγούμενη χρονιά με συμπτώματα μικροφυλλίας, μικροκαρπίας, βραχυγονάτωσης και γυμνώματος της βάσης των ετήσιων βλαστών, συστήνεται η προσθήκη χηλικού ψευδαργύρου είτε στο έδαφος είτε με διαφυλλικούς ψεκασμούς. Το βόριο παίζει σημαντικό ρόλο στην καρπόδεση και μπορεί να εφαρμοστεί είτε διαφυλλικά την περίοδο που έχουν εκπτυχθεί τα φύλλα των λογχοειδών, είτε μετασυλλεκτικά την προηγούμενη περίοδο (διαφυλλικά ή επιφανειακή εφαρμογή), ώστε να σχηματιστούν αποθήκες βορίου διαθέσιμες στα λογχοειδή την επόμενη άνοιξη.
 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η αξία της σωστής θρέψης των καρποφόρων δένδρων βασίζεται στην επίδρασή των θρεπτικών στοιχείων τόσο στην αύξηση του δένδρου όσο και στα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των καρπών, καθώς σε υπό έλλειψη θρεπτικών στοιχείων εμφανίζονται παραμορφώσεις καρπών, τραχιά επιφάνεια φλοιού, φελλώδεις βυθισμένες περιοχές στη σάρκα των καρπών, μικροκαρπία, μικρή περίοδο συντήρησης στα ψυγεία και μαλακή σάρκα στα μήλα.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δημάση-Θεριού Κ. & Ι. Θεριός. 2006. Γενική Δενδροκομία. Εκδ. Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη.
Σωτηρόπουλος Θ., 2015, Εγχειρίδιο Λίπανσης Οπωροφόρων  Φυλλοβόλων Δένδρων, Μηλιά,Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας
Αρχείο ΣΠΕΛ 1995-2020.
 
orange0ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παραγωγικότητα ενός οπωρώνα επηρεάζεται άμεσα από τη θρεπτική κατάσταση των δέντρων. Η ισορροπημένη λίπανση αποσκοπεί στη χορήγηση των φυτών με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ομαλής ανάπτυξής τους, την αύξηση των αποδόσεων και την ενίσχυση της ποιότητας των καρπών. 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο συνδυασμός φυλλοδιαγνωστικής και εδαφολογικής ανάλυσης συμβάλλουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό των θρεπτικών αναγκών των φυτών, σε σχέση πάντοτε με την επιδιωκόμενη απόδοση της παραγωγής τους και την εικόνα του ίδιου του δένδρου.
Οι γενικές ετήσιες απαιτήσεις των κύριων θρεπτικών στοιχείων αζώτου (Ν), φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ) ενός πορτοκαλεώνα που βρίσκεται σε πλήρη παραγωγή είναι:
α) για υψηλή απόδοση 24 kg/στρ Ν,  6 kg/στρ Ρ και 21 kg/στρ Κ,
β) για μέση απόδοση 17 kg/στρ Ν, 4 kg/στρ Ρ και 15 kg/στρ Κ,
γ) για χαμηλή απόδοση 4 kg/στρ Ν, 2 kg/στρ Ρ και 8 kg/στρ Κ.
Η χορήγηση των λιπασμάτων καλύπτει τις ανάγκες των δέντρων σε θρεπτικά στοιχεία κατά τις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξής τους (έναρξη εαρινής βλάστησης, ανθοφορία, καρπόδεση, ανάπτυξη και ωρίμανση του καρπού). Ο χρόνος της λίπανσης (μία ή περισσότερες εφαρμογές μέσα στη χρονιά), καθώς και το είδος του λιπάσματος που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να ταυτίζονται με τα κρίσιμα στάδια των φυτών και τις θρεπτικές τους απαιτήσεις.
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Αυτήν την περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει η ανοιξιάτικη βλάστηση, με τα άνθη να ολοκληρώνουν την ανάπτυξή τους προς τα τέλη Απριλίου, ενώ τους μήνες Μάιο – Ιούνιο εμφανίζονται τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των καρπών. H πορτοκαλιά στα στάδια αυτά έχει υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο και κάλιο, παρόλο που ένα ποσοστό αυτών των στοιχείων έχει ήδη χορηγηθεί με τη βασική λίπανση στο τέλος του χειμώνα. Τα στοιχεία αυτά έχουν άμεση επίδραση στην επιτυχημένη καρπόδεση, στο βάρος των καρπών και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Αντίστοιχα από αυτή τη χρονική περίοδο και μετά είναι απαραίτητη η ενίσχυση των φυτών με ασβέστιο, μαγνήσιο, μαγγάνιο και ψευδάργυρο, στοιχεία που ευνοούν τόσο τις λειτουργίες των φυτών όσο και τα χαρακτηριστικά της παραγωγής.
Στην επιφανειακή λίπανση χορηγείται το υπόλοιπο 25-50% των συνολικών αναγκών θρέψης της καλλιέργειας σε άζωτο και η εφαρμογή πραγματοποιείται χρονικά μέχρι και την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάπτυξης του καρπού (Μάιος-Ιούλιος). Οι πορτοκαλιές έχουν υψηλές απαιτήσεις αζώτου κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των καρπών, για αυτό και η εφαρμογή του στις ποσότητες αυτές είναι αναγκαία. Η παροδική έστω έλλειψη αζώτου κατά το στάδιο της καρπόδεσης και στο στάδιο του καρπιδίου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη καρπόδεση και πτώση καρπιδίων.
Το κάλιο είναι βασικότατο θρεπτικό στοιχείο για τα πορτοκάλια, καθορίζοντας σημαντικά την απόδοση και την ποιότητα της παραγωγής. Στην επιφανειακή λίπανση εφαρμόζεται  60-70% των  συνολικών απαιτήσεων της καλλιέργειας σε κάλιο, από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι και την ωρίμανση των καρπών. Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή υπερβολικών ποσοτήτων καλίου, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν την οξύτητα του χυμού.
Το μαγνήσιο και το ασβέστιο είναι αναγκαία να είναι διαθέσιμα στην πορτοκαλιά από την καρπόδεση μέχρι και την ωρίμανση των καρπών. Η εξασφάλιση της επάρκειά τους αντιμετωπίζεται με προσθήκη μαγνησίου και ασβεστίου στα εδάφη ή/και συμπληρωματικά με  διαφυλικούς ψεκασμούς. Το ασβέστιο πρέπει να είναι διαθέσιμο στη μηλιά από το στάδιο του μικρού καρπιδίου, δηλαδή από νωρίς την άνοιξη με την πτώση των πετάλων μέχρι και τη συγκομιδή. Εφαρμογές μπορούν να πραγματοποιηθούν και μετασυλλεκτικά.
Επίσης συνιστάται η εφαρμογή ιχνοστοιχείων, όπως ψευδαργύρου, σιδήρου και μαγγανίου, που αν δεν έχουν ήδη εφαρμοστεί χορηγούνται, σε αυτό το στάδιο κυρίως διαφυλλικά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βασιλακάκης Μ. & Ι. Θεριος, 2006, Μαθήματα Ειδικής Δενδροκομίας Εσπεριδοειδή, Εκδ. Γαρταγάνης.
Ρούσσος Π., Αν. Καθηγητής Δενδροκομίας ΓΠΑ
 Αρχείο ΣΠΕΛ,1995-2019.

fystikia dentro aiginhs 1000x1000ΦΙΣΤΙΚΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ορθολογική λίπανση της φιστικιάς συμβάλει στην αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας της παραγωγής, διατηρώντας ταυτόχρονα τη γονιμότητα των εδαφικών πόρων. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο καθορισμός του προγράμματος λίπανσης της φιστικιάς πραγματοποιείται μετά την αξιολόγηση των  αποτελεσμάτων της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης (που συνιστάται να γίνεται κάθε 2η χρονιά -τη χρονιά της ακαρπίας- στα τέλη Ιουλίου) και της εδαφολογικής ανάλυσης (που συνιστάται να γίνεται πριν τη φύτευση και επανάληψη αυτής ανά πενταετία), λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλία και την ηλικία του δέντρου, καθώς και τις συνθήκες άρδευσης και την εικόνα του ίδιου του δένδρου.
Σε περιπτώσεις που δεν έχει προηγηθεί φυλλοδιαγνωστική ανάλυση κάποιες γενικές κατευθύνσεις λίπανσης είναι οι ακόλουθες:
A)Σε ξηρικό φιστικεώνα: a) σε χρονιά ακαρπίας στο τέλος του χειμώνα 300-400gr Ν/δένδρο και 100gr Κ/δένδρο b) σε χρονιά καρποφορίας 600gr Ν/δένδρο, 150gr P/δένδρο και 500gr Κ/δένδρο, το Μάιο- Ιούνιο >200gr Κ/δένδρο και τον Ιούνιο-Ιούλιο διαφυλλικοί ψεκασμοί με N και ιδιαίτερα με K.
B)Σε αρδευόμενους φιστικεώνες: a) σε χρονιά ακαρπίας στο τέλος του χειμώνα 600-700gr Ν/δένδρο b) σε χρονιά καρποφορίας 600-700gr Ν/δένδρο, 250-350gr P/δένδρο και 1000gr Κ/δένδρο, το Μάιο- Ιούνιο 500gr Ν/δένδρο και 200-300gr Κ/δένδρο και τον Ιούνιο-Ιούλιο διαφυλλικοί ψεκασμοί με N και ιδιαίτερα K. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται να δοθεί στο κάλιο στις χρονιές καρποφορίας, καθώς είναι το πλέον κρίσιμο θρεπτικό στοιχείο για το άνοιγμα των καρπών, που αποτελεί κριτήριο ποιότητας για τη φιστικιά.
Αντίστοιχα μια άλλη γενική κατεύθυνση που συνιστάται για δέντρα ηλικίας περίπου 15 ετών και για μία μέση παραγωγή 15-20Kg/δέντρο (ανάλογα πάντα με τη γονιμότητα του εδάφους, το φορτίο του δένδρου που αναμένεται και την εδαφική υγρασία) είναι η ετήσια εφαρμογή ανά στρέμμα: 15-18 μονάδες Αζώτου (Ν), 4-6 μονάδες Φωσφόρου (P) (ανά δύο χρόνια) και 15-20 μονάδες Καλίου (K).
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ:  ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τη φιστικιά είναι το Άζωτο, το Κάλιο, ο Φωσφόρος, το Ασβέστιο, το Μαγνήσιο, το Βόριο, ο Σίδηρος, ο Ψευδάργυρος και το Μαγγάνιο.
Η επιφανειακή λίπανση έχει ως κύριο στόχο να εφοδιάσει τα δέντρα με άζωτο (N) και πραγματοποιείται 15-20 ημέρες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο συνιστάται να εφαρμόζεται στο δέντρο το 25-30% των συνολικών αναγκών σε άζωτο του δέντρου ετησίως. Η φιστικιά απαιτεί σχετικά υψηλές ποσότητες αζωτούχου λίπανσης, εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας των καρπών της σε πρωτεΐνη. Οι ανάγκες θρέψης, ωστόσο, είναι μειωμένες σε ξηρικούς και σε χρονιά ακαρπίας φιστικεώνες.
Όσον αφορά τα ιχνοστοιχεία, ο ψευδάργυρος (Zn) και κυρίως το βόριο (B) είναι τα πιο σημαντικά για το δέντρο της φιστικιάς. Ο τρόπος εφοδιασμού του δέντρου με ιχνοστοιχεία μπορεί να γίνεται είτε με τα κοκκώδη λιπάσματα, εφόσον αυτά που χρησιμοποιούνται περιέχουν αυτά τα ιχνοστοιχεία, είτε με διαφυλλικούς ψεκασμούς. Η προσθήκη βορίου, πριν την καρπόδεση και πριν το άνοιγμα των οφθαλμών, συντελεί στην υψηλή παραγωγή, και επηρεάζει σημαντικά την καρπόδεση, συμβάλλοντας στην αύξηση του αριθμού των ανθέων και γυρεόκοκκων.
Ένδειξη ότι τα φιστικόδενδρα βρίσκονται σε καλή θρεπτική κατάσταση και ότι µπορούν να παράγουν καρπούς και την επόµενη χρονιά (εξαρτάται κυρίως από την ποικιλία), αποτελεί η µέση ετήσια βλάστηση. Συγκεκριμένα πρέπει να έχει στο τέλος της βλαστικής περιόδου:
µήκος 25 ως 30 εκατοστά περίπου, 15 περίπου φύλλα, 5 ως 6 ανθοφόρους οφθαλµούς και ανάλογο αριθµό από ξυλοφόρους.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βέμμος Σ., 2013, Φιστικιά
Ρούσσος Π., Φιστικιά, Παρουσιάσεις στο ΓΠΑ
Νάνος Γ., 2019, Διδακτικές σημειώσεις για το μάθημα της ειδικής δενδροκομίας
Αρχείο ΣΠΕΛ 1996-2020.

KiwiVine400 grandeΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η ορθολογική θρέψη των δέντρων της ακτινιδιάς αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα των παραγόμενων καρπών.
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Οι συνολικές ανάγκες των δέντρων της ακτινιδιάς ηλικίας >7 έτη για την παραγωγή 3-4 τον./στρέμμα είναι: σε άζωτο 12-20 κιλά/στρέμμα, σε φώσφορο (Ρ2Ο5) 5-10 κιλά/στρέμμα και σε κάλιο (K2O)18-25κιλά/στρέμμα.
 
ΕΙΔΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
Η συγκεκριμένη εφαρμογή γίνεται κάτα την εμφάνιση των πρώτων φύλλων και έχει ως στόχο την προμήθεια των δέντρων με άζωτο (N). Οι μονάδες αζώτου που εφαρμόζονται στην καλλιέργεια κατά την επιφανειακή λίπανση, εξαρτώνται άμεσα από τις αντίστοιχες μονάδες που εφαρμόστηκαν κατά τη βασική λίπανση. Τη συγκεκριμένη περίοδο, ως γενικός κανόνας, θα πρέπει να εφαρμόζεται το 20-30% των συνολικών ετήσιων αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο. Σε εδάφη µε ασβέστιο <5% συστήνεται η χρήση ασβεστούχων λιπασμάτων αζώτου. Αν όμως τα εδάφη είναι αλκαλικά (pH >7) με ασβέστιο >5%, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όξινα λιπάσματα αζώτου. Επίσης συνιστάται η διαφυλλική εφαρμογή σκευασμάτων ασβεστίου, βορίου, σιδήρου, ψευδαργύρου και μαγγανίου.
 
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το άζωτο επηρεάζει σημαντικά την ποσότητα της βλάστησης και την επιτυχία της καρπόδεσης. Αποτελεί βασικό συστατικό των πρωτεϊνών, των νουκλεϊκών οξέων, της χλωροφύλλης και συμμετέχει στο σύνολο των φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών.
H θετική επίδραση του φωσφόρου εντοπίζεται κυρίως στην αύξηση του ριζικού συστήματος των φυτών, ενώ αυξάνει την παραγωγή και την ποιότητα  των καρπών.
Το κάλιο συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών και στην αύξηση της παραγωγής. Ενισχύει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του και συμμετέχει σε ένα σύνολο λειτουργιών, όπως στη σύνθεση του αμύλου, στην ενεργοποίηση των ενζύμων, στο μεταβολισμό και στη μεταφορά υδατανθράκων, καθώς και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της καλλιέργειας σε αβιοτικούς παράγοντες, όπως ηλιακά εγκαύματα, ξηρασία, ψύχος κλπ.
Αντίστοιχα ο ρόλος του ασβεστίου είναι καθοριστικός για την ποιότητα και την ικανότητα συντήρησης των καρπών.
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ρούσσος Π., Παρουσιάσεις στο ΓΠΑ
Αρχείο ΣΠΕΛ 1995-2020.
 
Oι ανάγκες θρέψης της κάθε καλλιέργειας υπολογίζονται ανάλογα με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, την ποικιλία, το στάδιο ανάπτυξης, την ηλικία του φυτού, τις καλλιεργητικές τεχνικές και τις επιδιωκόμενες αποδόσεις.
Η εδαφολογική ανάλυση και η φυλλοδιαγνωστική ανάλυση αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για τον καθορισμό της ορθολογικής λίπανσης.
 
Αναλυτικά μπορείτε να δείτε τη δημοσίευση του Ημερολογίου Θρέψης εδώ, καθώς και τη δημοσίευσή του στην «Ύπαιθρο Χώρα» εδώ