Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Νέο λογότυπο για το ΣΠΕΛ

Με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Εδάφους 2015, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) παρουσιάζει το νέο λογότυπο του σηματοδοτώντας μια καινούργια αντίληψη σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και την αειφορικότητα των εδαφικών πόρων.

Συγκεκριμένα, το νέο λογότυπο αποτελεί τη δυναμική προσαρμογή του ΣΠΕΛ στις ανάγκες και στις προκλήσεις του κλάδου των λιπασμάτων, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου λογότυπου αποσκοπεί στο να αποδοθεί άμεσα η σύνδεση της σπουδαιότητας της θρέψης των φυτών μέσω των λιπασμάτων με την ανάπτυξη της γεωργίας, την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, σε συνδυασμό με το σεβασμό στο περιβάλλον και στην αειφορική ανάπτυξη.

Το λογότυπο απεικονίζει το έδαφος ως μέσο ανάπτυξης των φυτών και διάθεσης των θρεπτικών στοιχείων. Το έδαφος αποτελεί ένα πλουτοπαραγωγικό φυσικό πόρο, ανεκτίμητης σπουδαιότητας και οικονομικής σημασίας. Η χρήση και η διαχείριση του εδάφους είναι αναγκαίο να ασκείται με τέτοιον τρόπο, ώστε να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ή να αυξάνεται η παραγωγικότητά του σε βάθος χρόνου.

Τα επιμέρους στοιχεία του λογοτύπου απεικονίζουν την ποικιλομορφία του εδάφους με το βάθος και την ποικιλότητα των φυτικών ειδών που αναπτύσσονται σε αυτό, ενώ οι τέσσερεις μικροί κύκλοι δίπλα στο φυτό αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα θρέψης φυτών και λιπασμάτων που συνεισφέρουν στην αγροτική παραγωγή.

Ο «κύκλος» που περικλείει όλα τα στοιχεία του λογοτύπου είναι η συμβολική ουσία της αφήγησης του λογοτύπου: ο κύκλος των θρεπτικών στοιχείων και ο κύκλος ανάπτυξης των φυτών. Επίσης αντανακλά τη βούληση για την ενιαία έκφραση και δράση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων.

Το βασικό μήνυμα που εκφράζεται από το νέο λογότυπο σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΠΕΛ, κ. Βεβελάκη, είναι "Λίπασμα, η τροφή της τροφής μας".

H σχεδίαση του λογότυπου του ΣΠΕΛ έγινε στα πλαίσια χορηγίας, από το δημιουργικό τμήμα της εταιρείας ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ.