Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Διευκρίνιση για την εφαρμογή Εφαρμογή του Κανονισμού CLP

Μετά από σχετικό ερώτημα του ΣΠΕΛ για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 ¨CLP¨ στα λιπάσματα από την 1η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους ισχύουν τα ακόλουθα:

«Για τα μείγματα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν την 1.6.2015 σύμφωνα με τον κανονισμό CLP δεν απαιτείται να αποσυρθούν για να επισημανθούν και να συσκευαστούν εκ νέου με τον κανονισμό CLP μέχρι την 1.6.2017».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2003/2003 ο ορισμός για τη «διάθεση στην αγορά» είναι: η προμήθεια λιπάσματος, επί πληρωμή ή δωρεάν ή η αποθήκευση με σκοπό την προμήθεια. Η εισαγωγή λιπάσματος στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεωρείται ως διάθεση στην αγορά (Άρθρο 2).

Συνεπώς τα λιπάσματα που βρίσκονται ήδη στις αποθήκες των εισαγωγέων, προμηθευτών, παραγωγών και χονδρεμπόρων δεν απαιτείται ως τις 1.6.2017 να αποσυρθούν για να επισημανθούν και να συσκευαστούν εκ νέου με τον κανονισμό CLP.

Αναλυτικά το κείμενο του ΓΧΚ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.