Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ


Ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) εφιστά την προσοχή στα Μέλη του, στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, στους παραγωγούς, καθώς και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς σε ένα ακόμη φαινόμενο παράνομης διακίνησης λιπασμάτων που αναφέρθηκε και αφορά σε:


 1. Παράνομη διακίνηση λιπασμάτων από εταιρεία μη καταχωρημένη στο Μητρώο Επιχειρήσεων Παραγωγής & Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Εμπορίας Λιπασμάτων του Υπουργείου και συγκεκριμένα από την:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 5 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ:998587189
ΔΟΥ:N.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ


2. Διακίνηση προϊόντων άγνωστης σύνθεσης σε απομιμήσεις σάκων άλλων εταιρειών.
 

Ο ΣΠΕΛ έχει ήδη ενημερώσει τις Υπηρεσίες των αρμόδιων Υπουργείων και βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστοιχη διαδικασία ελέγχου.
Επί πλέον ο ΣΠΕΛ επισημαίνει ότι σε λιπάσματα που διακινούνται  παράνομα, μπορεί να περιέχονται υλικά επικίνδυνα για  την ασφάλεια του περιβάλλοντος, του χρήστη και του τελικού καταναλωτή, ο δε  συνεργαζόμενος με τις εταιρείες αυτές είναι κατά την νομοθεσία συνυπεύθυνος και υπόκειται σε διοικητικές ή/και ποινικές κυρώσεις.
 Ο ΣΠΕΛ καλεί τα Μέλη του, τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, καθώς και τους παραγωγούς να είναι  προσεκτικοί, κυρίως όταν ο προμηθευτής είναι άγνωστος στην αγορά.     
 Ο ΣΠΕΛ είναι στη διάθεση όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων θρέψης και λιπασμάτων για την παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικής υποστήριξης.