Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

ΣΠΕΛ: Συμμετοχή στην έκθεση Agrothessaly 2017

Ο ΣΠΕΛ θα συμμετέχει στην 11η Πανελλήνια Έκθεση για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία, Agrothessaly 2017, η οποία θα λάβει χώρα από 9 έως 12 Μαρτίου 2017, στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης στη Λάρισα.


Στα πλαίσια της έκθεσης ο ΣΠΕΛ θα παρουσιάσει στους επισκέπτες τη βασική συνεισφορά της ορθολογικής χρήσης των Λιπασμάτων στην αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και στη διατήρηση της παραγωγικότητας των εδαφών της χώρας. Η προσθήκη των απαραίτητων λιπαντικών μονάδων στις καλλιέργειες μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει στην παραγωγή ενός προϊόντος με υψηλή διατροφική αξία, αλλά ταυτόχρονα και σε υψηλότερο κέρδος για τους παραγωγούς.

Παράλληλα οι επισκέπτες του περιπτέρου του ΣΠΕΛ θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σύνδεση της θρέψης των φυτών μέσω των λιπασμάτων με την ανάπτυξη της γεωργίας, την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με το σεβασμό στο περιβάλλον και στην αειφορική ανάπτυξη. Η σωστή διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων μέσω της ορθολογικής λίπανσης, κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών.

Ο ΣΠΕΛ, αξιοποιώντας την ειδική γνώση και εμπειρία των μελών του, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς της χώρας και όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα της αγροτικής παραγωγής, για την ανάδειξη του ρόλου των λιπασμάτων στη γεωργία και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. Το βασικό μήνυμα που εκφράζεται από το ΣΠΕΛ είναι "Λίπασμα, η τροφή της τροφής μας".

Ο ΣΠΕΛ θα βρίσκεται στο Περίπτερο D14- Τέντα Α.ΣΠΕΛ

kiosk