Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΣΠΕΛ με θέμα τη Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Λιπασμάτων

Mε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 25/6/2019 το 1ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του ΣΠΕΛ με θέμα τη Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Λιπασμάτων, το οποίο συνέπεσε και με την Επίσημη Δημοσίευση του Νέου Κανονισμού της ΕΕ (Καν. 1009/2019).
 
Το σεμινάριο παρακολούθησαν σχεδόν το σύνολο των μελών του ΣΠΕΛ, όπου τα στελέχη των εταιρειών τους με μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο ενημερώθηκαν, αλλά και εκπαιδεύτηκαν στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο νέος κανονισμός για την κυκλοφορία των προϊόντων λίπανσης στην ΕΕ.

Είναι γεγονός ότι ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός των Λιπασμάτων αναμένεται να φέρει μεγάλες αλλαγές τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας όσο και πρακτικής.Συγκεκριμένα, θέτει όρους και προϋποθέσεις για μεγάλο αριθμό νέων κατηγοριών προϊόντων λίπανσης, που δεν περιλαμβάνονταν στον υφιστάμενο κανονισμό, αλλά κυκλοφορούν ευρέως στην ευρωπαϊκή αγορά.
Επίσης προβλέπονται σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο κυκλοφορίας, διάθεσης και επισήμανσης των προϊόντων λίπανσης της ΕΕ. Ο κλάδος των Λιπασμάτων στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη παρακολουθεί τις εξελίξεις και προετοιμάζεται ήδη.
 
Παρόλο που το πρώτο σχέδιο του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕ το Μάρτιο του 2016, εγκρίθηκε τελικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2019, μετά από πολλές διαβουλεύσεις, όπου προέκυψαν σημαντικές τροποποιήσεις, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο.
Στις 25 Ιουνίου 2019 δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας της Ε.Ε. L-170  ο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 2019  για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003, που συνέπεσε και με την πραγματοποίηση του 1ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου του ΣΠΕΛ με θέμα τη Νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία των Λιπασμάτων.
 
 IMG 4389 1
 
IMG 1073
 
 IMG 5095
 
IMG 1084 1
 
IMG 0191