Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Tο 2015 ορίστηκε από την 68η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως Παγκόσμιο Έτος Εδάφους (A/ RES/68/232).
Την προώθηση του Παγκόσμιου Έτους Εδάφους 2015 ανέλαβε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), ενώ συστρατεύτηκαν για αυτό το σκοπό Διεθνείς οργανισμοί προστασίας των εδαφών, Οργανώσεις Καταπολέμησης της Ερημοποίησης των Εδαφών, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, πολιτικές ηγεσίες, καθώς και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Περισσότερα...

Ο ΣΠΕΛ την 1 Ιουλίου του 2015, εξαιτίας των γεγονότων που αντιμετωπίζει η χώρα και ειδικά ο κλάδος των λιπασμάτων, πραγματοποίησε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο. Με απόφαση του ΔΣ, στάλθηκε επιστολή στην Πολιτική Ηγεσία -στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς (κ. Δραγασάκη, κ. Βαρουφάκη, κ. Λαφαζάνη, και κ. Αποστόλου).

Περισσότερα...

Με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Εδάφους 2015, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) παρουσιάζει το νέο λογότυπο του σηματοδοτώντας μια καινούργια αντίληψη σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και την αειφορικότητα των εδαφικών πόρων.

Συγκεκριμένα, το νέο λογότυπο αποτελεί τη δυναμική προσαρμογή του ΣΠΕΛ στις ανάγκες και στις προκλήσεις του κλάδου των λιπασμάτων, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Περισσότερα...

Μετά από σχετικό ερώτημα του ΣΠΕΛ για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 ¨CLP¨ στα λιπάσματα από την 1η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους ισχύουν τα ακόλουθα:

«Για τα μείγματα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν την 1.6.2015 σύμφωνα με τον κανονισμό CLP δεν απαιτείται να αποσυρθούν για να επισημανθούν και να συσκευαστούν εκ νέου με τον κανονισμό CLP μέχρι την 1.6.2017».

Περισσότερα...