Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για ΦΠΑ

Με την εγκύκλιο (ΠΟΛ 1160), που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), παρατίθενται αναλυτικά οι συντελεστές ΦΠΑ ανά είδος προϊόντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με τη νέα νομοθεσία. Η εγκύκλιος αναφέρει και κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, επισημαίνοντας ότι δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις προϊόντων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και για αυτό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά το άρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.