Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Βούρβαχη 16 - 11743 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Οργανωτική δομή

organotiki domi 


Επιτροπές

 • Επιτροπή Λιπασμάτων - Προϊόντων Θρέψης

  Η Επιτροπή Λιπασμάτων - Προϊόντων Θρέψης πραγματεύεται και προωθεί με συνεχείς εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες και εισηγήσεις το ρόλο των Λιπασμάτων - Προϊόντων Θρέψης στη Γεωργία, αναδεικνύοντας τις βέλτιστες πρακτικές για τη θρέψη των φυτών και την ορθολογική διαχείριση τους για την προστασία των εδαφικών και υδάτινων πόρων και εν γένει του περιβάλλοντος. Επίσης, παρακολουθεί τις εμπορικές δραστηριότητες μεταξύ παραγωγών και εμπόρων Λιπασμάτων – Προϊόντων Θρέψης, καταστημάτων γεωργικών εφοδίων και αγροτών και συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, παρεμβαίνοντας σε περιπτώσεις διακίνησης παράνομων λιπασμάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τον κλάδο μας.

 • Τεχνική Επιτροπή

  Η Τεχνική Επιτροπή μελετά, παρακολουθεί και επεξεργάζεται τις εξελίξεις στον κλάδο μας, με σκοπό την παρέμβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα ασχολείται με το θεσμικό πλαίσιο των Λιπασμάτων - Προϊόντων Θρέψης και με περιβαλλοντικά θέματα. Ο κύριος στόχος της είναι να εξασφαλίζει ότι η νέα νομοθεσία θα λαμβάνει υπόψη της τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάζουν τη βιομηχανία Λιπασμάτων και τις ανάγκες της αγοράς.

 • Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εμπορικών Σχέσεων

  Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών και Εμπορικών Σχέσεων ασχολείται με τις εξελίξεις και τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στον κλάδο των Λιπασμάτων στην Ευρωπαϊκή αγορά. Συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού για την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και δεδομένων με σκοπό την προώθηση μέσα από συντονισμένες δράσεις των ελληνικών συμφερόντων του κλάδου και την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

 • Επιτροπή Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης

  Η Επιτροπή Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης προωθεί και εκπαιδεύει τα μέλη του συνδέσμου για τις νέες τάσεις στην αγορά του κλάδου. Επίσης συμμετέχει και χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την ανάδειξη νέων τεχνολογιών στη θρέψη φυτών με σεβασμό στο περιβάλλον. Συνεργάζεται με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και τους εξωτερικού για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών με απώτερο σκοπό την πιο αποτελεσματική εκμετάλλευση των Ελληνικών εδαφών, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών παραγωγής και εμπορίας Λιπασμάτων- Προϊόντων Θρέψης.

 • Επιτροπή Καταστημάτων Γεωργικών Εφοδίων

  Η Επιτροπή Καταστημάτων Γεωργικών Εφοδίων μελετά και συντονίζει τις δράσεις στην αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας Λιπασμάτων και Προϊόντων Θρέψης. Συγκεντρώνει στοιχεία για τις ανάγκες του πρωτογενή τομέα και συνδράμει στην προώθηση επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων με γνώμονα τις ορθολογικές πρακτικές, την περιβαλλοντική ευθύνη και την εξασφάλιση της γεωργικής παραγωγής.