Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Βούρβαχη 16 - 11743 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Ο Σύνδεσμος

logo elO Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (Σ.Π.Ε.Λ.) ιδρύθηκε το 1995 και εκπροσωπεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της βιομηχανίας των λιπασμάτων και των προϊόντων θρέψης φυτών.  

Τα Μέλη του ΣΠΕΛ δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στη Διεθνή αγορά προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, που περιέχουν ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φυτών. Τα Μέλη του ΣΠΕΛ αναπτύσσουν, παράγουν, εμπορεύονται και διακινούν λιπάσματα - προϊόντα θρέψης φυτών υψηλής ποιότητας που ακολουθούν τις προδιαγραφές της υφιστάμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.    

Ο ΣΠΕΛ συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας προϊόντων θρέψης - λιπασμάτων, με Δημόσιους  και Ιδιωτικούς Φορείς, με τα κέντρα λήψης αποφάσεων, με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, με αντίστοιχες οργανώσεις της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών.