Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Μετά από σχετικό ερώτημα του ΣΠΕΛ για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 ¨CLP¨ στα λιπάσματα από την 1η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους ισχύουν τα ακόλουθα:

«Για τα μείγματα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν την 1.6.2015 σύμφωνα με τον κανονισμό CLP δεν απαιτείται να αποσυρθούν για να επισημανθούν και να συσκευαστούν εκ νέου με τον κανονισμό CLP μέχρι την 1.6.2017».

Περισσότερα...

Στις 7η Μαΐου 2015 ο ΣΠΕΛ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών καταθέτοντας τις απόψεις του για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης Υπουργικής απόφασης.

Περισσότερα...