Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Με αφορμή το Παγκόσμιο Έτος Εδάφους 2015, ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) παρουσιάζει το νέο λογότυπο του σηματοδοτώντας μια καινούργια αντίληψη σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και την αειφορικότητα των εδαφικών πόρων.

Συγκεκριμένα, το νέο λογότυπο αποτελεί τη δυναμική προσαρμογή του ΣΠΕΛ στις ανάγκες και στις προκλήσεις του κλάδου των λιπασμάτων, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας.

Περισσότερα...

Μετά από σχετικό ερώτημα του ΣΠΕΛ για την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 ¨CLP¨ στα λιπάσματα από την 1η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την απάντηση του Γενικού Χημείου του Κράτους ισχύουν τα ακόλουθα:

«Για τα μείγματα που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν την 1.6.2015 σύμφωνα με τον κανονισμό CLP δεν απαιτείται να αποσυρθούν για να επισημανθούν και να συσκευαστούν εκ νέου με τον κανονισμό CLP μέχρι την 1.6.2017».

Περισσότερα...

Στις 7η Μαΐου 2015 ο ΣΠΕΛ συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών καταθέτοντας τις απόψεις του για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 21 του Ν. 4321/2015 (Α’32, ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης Υπουργικής απόφασης.

Περισσότερα...