Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Βούρβαχη 16 - 11743 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Διοικητικό Συμβούλιο

“Διευθυντής Λειτουργιών-Λιπασμάτων & Σπόρων ADAMA HELLAS AE ”

“Μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΖΙΚΟ ΑΕ”

Πάνος Κοντός

Αντιπρόεδρος Α'

“Business partner of K+S Minerals and Agriculture GmbH for Balkan region ”

Εμμανουήλ Σακελλαρίου

Αντιπρόεδρος Β'

“Εμπορικός Διευθυντής στην εταιρεία Yara Ελλάς Α.Ε.”

“Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΓΕΩ.Λ.ΙΧ ΕΠΕ”

“Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ”

“Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Eurochem Hellas SA”

“Διευθύνων Σύμβουλος UPL Hellas SA, Greece, Cyprus and Adriatic countries”

“Επικεφαλής για Ελλάδα, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή στην εταιρεία COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε”

“BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”

“Εμπορικός Διευθυντής στην εταιρεία NEW TRADE FERTILIZERS ΕΠΕ”

“Γενική Διευθύντρια και Διαχειρίστρια στην εταιρεία ΛΗΔΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ε.Π.Ε.”

“Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρία Medilco Hellas A.E.”

“FERTIKOM ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”