Σύνδεσμος Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων    
Πανόρμου 62 - 11523 - Αθήνα
+30 210 3224 872

Διοικητικό Συμβούλιο

“Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Eurochem Agro Hellas SA ”

“Διευθυντής Τμήματος Λιπασμάτων στην εταιρεία ΑΛΦΑ”

Δημήτρης Ρουσσέας

Αντιπρόεδρος Α'

“Μέτοχος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΖΙΚΟ ΑΕ”

Πάνος Κοντός

Αντιπρόεδρος Β'

“Εμπορικός Διευθυντής στην εταιρεία Yara Ελλάς Α.Ε.”

“Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΓΕΩ.Λ.ΙΧ ΕΠΕ”

“Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΕΡ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.”

“Διευθύνουσα Σύμβουλος στην εταιρία Medilco Hellas A.E.”

“BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”

“Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ”

“Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία Χρήστος Μέγκλας ΑΒΕΕ”

“Γενικός Διευθυντής στην εταιρεία ΤΕΟFERT AE”

“Διευθύνων Σύμβουλος UPL Hellas SA, Greece, Cyprus and Adriatic countries”

“Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας “Ελλαγρολίπ ΑΕΒΕ” ”

“Επικεφαλής για Ελλάδα, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή στην εταιρεία COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ Α.Ε”